ekonomie

Inflace už mele z posledního aneb konec zvýšené inflace v ČR na obzoru

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz: https://e-news.cz/seznam-cz/ceta-inflace-uz-mele-z-posledniho-aneb-konec-zvysene-inflace-v-cr-na-obzoru/

Dle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila míra inflace v ČR v prosinci roku 2023 v meziročním vyjádření 6,9 %. Meziroční inflace tak v porovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,4 procentního bodu. Je tedy už konec zvýšené inflace v ČR skutečně na obzoru?

Vývoj spotřebitelské a jádrové inflace v ČR za poslední dva roky. Zdroj: ČNB, ARAD. Pozn.: SOPR=100; vyjádřeno v procentech.

   

Na začátek je nutné říci, že meziroční hodnota prosincové inflace je, obdobně jako v předchozích dvou měsících, značně ovlivněna čistě statistickým efektem nízké srovnávací základy z posledního čtvrtletí roku 2022. V říjnu roku 2022 totiž došlo k výraznému poklesu cen elektřiny v důsledku promítnutí příspěvku na úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. A tato opatření v loňském roce „uměle“ snížila uváděnou míru inflace.

Relevantnější je tudíž hodnota inflace očištěná o tento ryze statistický vliv. Bez vlivu úsporného tarifu by inflace v prosinci činila podstatně nižších 4,2 %. Jedná se přitom o pokles o 0,5 p. b. z listopadových 4,7 %.

Na ústupu není pouze zvýšená inflace měřená vývojem spotřebitelských cen, nýbrž i její jádrová složka, která je pro měnovou politiku obzvlášť důležitá. Jádrová inflace v ČR již postupně klesá déle než rok.

Pozorovaný cenový vývoj (nejen) v prosinci loňského roku potvrzuje očekávání prognózy České národní banky (ČNB). Zatímco však její prognóza odhadovala výši prosincové inflace na rovných 7 %, ve skutečnosti byla tato ještě o 0,1 p. b. nižší, když činila 6,9 %. Dle vyjádření ČNB se už v lednu tohoto roku meziroční inflace skokově sníží, a to až do blízkosti horní hranice tolerančního pásma 2% jejího inflačního cíle (tj. poblíž hranice 3 %).


Sdílet

Stáhnout v pdf