Selhání trhu

V článcích na tomto webu postupně proberu jednotlivé důvody, proč by volný trh mohl selhat v efektivní alokaci zdrojů (veřejné statky, externality, informační asymetrie, monopoly) a zda náhodou naopak neselhává stát při snaze o vyřešení problémů spojených s tržními selháními.