Lightning network

Bitcoin měl dlouhou dobu jeden obrovský problém – škálovatelnost transakcí (přesunů měřítek dobrých skutků). Domnívám se, že naprosto fascinující technologie jménem ⚡️Lightning Network tento problém řeší, a proto se budu i ⚡️LN v mých článcích věnovat.