ekonomie

Znepokojující výkon tuzemské ekonomiky

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz: https://e-news.cz/aktuality/ceta-znepokojujici-vykon-tuzemske-ekonomiky/

Dle čerstvých dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila změna tuzemského hrubého domácího produktu očištěného o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve třetím čtvrtletí letošního roku v meziročním vyjádření –0,7 %. Oproti předchozímu čtvrtletí je to pokles o 0,5 %. Co za tímto propadem HDP stojí a bude souhrnná ekonomické aktivita v ČR klesat i v čtvrtletích následujících?

Vývoj HDP v ČR a EU. Zdroj: ČSÚ. Pozn.: stálé ceny; sezónně očištěno; čtvrtletní data.

Jak ukazuje graf výše, česká ekonomika se po mírném mezičtvrtletním růstu v první polovině roku 2023 dostala ve 3. kvartále znova do útlumu, když HDP klesl o 0,7 %. Jak vyplývá z komentáře České národní banky (ČNB), tuzemské hospodářství zaznamenává hlubší propad, než jaký predikovala podzimní makroekonomická prognóza ČNB. A jak je dále psáno v článku ČNB, tento – ve srovnání s prognózou naší centrální banky – (byť jen mírně) větší pokles reálného HDP byl dán především nižším příspěvkem vývozu zboží a služeb (tedy rozdílem mezi celkovým exportem statků a jejich importem), neboť export zboží a služeb z ČR byl negativně poznamenán hospodářskými problémy našeho hlavního obchodního partnera – Německa. Rozdíly mezi centrální bankou očekávaným vývojem jednotlivých složek HDP a jejich skutečně naměřenými hodnotami ukazuje následující tabulka:

Skutečný vývoj reálného HDP a predikce ČNB dle ZoMP z roku 2023. Zdroj: ČNB.

Je rovněž znepokojující, že analytici finančního trhu v listopadovém šetření ČNB očekávají, že útlum české ekonomiky bude dále pokračovat. Podzimní prognóza ČNB přitom pro rok 2023 počítá s úhrnným poklesem ekonomické aktivity o 0,4 %, ačkoli by v posledním čtvrtletí letošního roku měl výkon české ekonomiky zhruba stagnovat. Tatáž prognóza však očekává, že HDP poté v roce 2024 vzroste o 1,2 %. Odhady na souhrnný pokles HDP za rok 2023 ze strany jednotlivých analytiků finančního trhu ilustruje následující obrázek:

Individuální prognózy analytiků finančního trhu v listopadovém šetření ČNB ohledně celkového poklesu reálného HDP v roce 2023. Zdroj: ČNB


Sdílet

Stáhnout v pdf