ekonomie

Napětí na tuzemském trhu práce dosud stále přetrvává. Kdy se konečně uvolní?

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz: https://e-news.cz/nazory/ceta-napeti-na-tuzemskem-trhu-prace-dosud-stale-pretrvava-kdy-se-konecne-uvolni/

Mimořádně napjatý trh práce v České republice představoval poslední roky významný pro-inflační faktor. Jak se od doby, kdy v ČR kulminovala míra inflace – dosahujíc dříve naprosto nepředstavitelných rovných 18 % –, u nás změnila nezaměstnanost? A jak si na tom stojíme v porovnání se zahraničím?

Jedním (nikoli však jediným) z důvodů, proč byla míra inflace v ČR v posledních dvou letech setrvale jedna z nejvyšších z celé Evropské unie (EU), je nepochybně bezprecedentně nízká míra nezaměstnanosti. A míra nezaměstnanosti v ČR nebyla neobvykle nízká jen při srovnání s jejím historickým vývojem, nýbrž také při komparaci s ostatními evropskými zeměmi, potažmo celým vyspělým světem.

Obecná míra nezaměstnanosti v jednotlivých zemích EU. Zdroj: ČNB (Král, 2024).

Zatímco obecná míra nezaměstnanosti v takovém Španělsku dosáhla v listopadu roku 2023 až 11,9 %, v ČR činila pouhých 2,4 %. Jistě, lze namítat, že Španělsko nejspíše není tím státem, s nímž bychom chtěli či měli srovnávat náš makroekonomický výkon. Ovšem třeba i státy Skandinávského poloostrova či Pobaltí mají míru nezaměstnanosti násobně vyšší než my. Průměr EU přitom v tomto měsíci čítal zřetelně vyšších 5,9 %.

Situaci na tuzemském trhu práce, kde zaměstnavatelé bezútěšně hledají novou pracovní sílu, částečně pomohlo zapojení nových ukrajinských pracovníků. Ačkoli se jednalo o pomyslnou mírnou vzpruhu pro trh práce v posledních dvou letech, je přinejmenším sporné, nakolik se jedná o řešení onoho strukturálního problému.


Sdílet

Stáhnout v pdf