ekonomie

Metodologická úskalí společenských věd obecně a ekonomie konkrétně

Tato studie se nejprve zabývá Popperovým demarkačním kritériem vědy a jeho implikacemi. Dále se autor věnuje problematice experimentů ve společenských vědách a úskalím vyplývajícím z apriorní povahy studia ekonomických fenoménů. Poté představuje Hayekovu teorii komplexních jevů, kterou demonstruji na příkladu inflace. Zaměřuje se rovněž na roli modelů ve vědě a poskytuje odpověď na otázku, zda je ekonomie vlastně vůbec vědou. Odkaz na studii https://libinst.cz/research-brief-metodologicka-uskali-spolecenskych-ved-obecne-a-ekonomie-konkretne/

Studii si můžete rovněž níže stáhnout ve formátu .pdf.


Sdílet

Stáhnout v pdf