ekonomie

Inflační očekávání – leden 2024

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz: https://e-news.cz/seznam-cz/ceta-inflacni-ocekavani-leden-2024/

Česká národní banka (ČNB) dne 9. 2. poprvé v tomto roce zveřejnila data o inflačních očekáváních finančního trhu. Jedná se přitom o statistické údaje, které tato instituce sbírá pravidelně.

Úvodního letošního průzkumu ČNB se dohromady zúčastnilo 18 analytiků, z toho 15 bylo domácích a zbylí tři zahraniční. Z vysbíraných údajů plyne, že se inflační očekávání analytiků finančního trhu na horizontu jednoho roku znatelně snížila, zatímco na tom tříletém zůstávají na původní úrovni.

Inflační očekávání finančního trhu v horizontu jednoho a tří let. Zdroj: ČNB, ARAD

Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci roku 2023 klesl z listopadových hodnot o 0,4 procentního bodu na 6,9 %. Bez započtení vlivu úsporného tarifu – zavedeného již v roce 2022, leč na uváděnou míru inflace v ČR stále působícího i na konci roku loňského – by prosincová meziroční inflace vykázala daleko nižší hodnotu, a sice 4,2 %. Index spotřebitelský cen přitom v prosinci loňského roku meziměsíčně poklesl o 0,4 %.

Dle vyjádření ČNB byla prosincová čísla o inflace pro mnohé analytiky finančního trhu překvapivá, jelikož se očekávala spíše meziměsíční stagnace, a o to větší meziroční dynamika indexu spotřebitelských cen.

Roční a tříletá prognóza růstu CPI ze strany analytiků finančního trhu a ČNB. Zdroj: ČNB

Vzhledem ke skokovému zvýšení cen na začátku roku 2023 dojde, opět z čistě statistických důvodů, k výraznému poklesu míry inflace zkraje roku letošního. Nejistota ohledně toho, nakolik se každoroční lednové přecenění statků letos projeví v míře inflace, je však podle analytiků stále značná.

Zimní prognóza ČNB předpokládá, že v prvním čtvrtletí roku 2025 (tedy přesně za rok) spotřebitelské ceny meziročně vzrostou o 1,7 %. Predikce jednotlivých analytiků týkající se toho, kde se bude míra inflace touto dobou nacházet, se poněkud liší. Nejnižší odhad je přitom 2 %, kdežto ten nejvyšší činí 3,2 %.


Sdílet

Stáhnout v pdf