ekonomie

Česká republika se opět stala svobodnější zemí

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz:

https://e-news.cz/seznam-cz/ceta-ceska-republika-se-opet-stala-svobodnejsi-zemi/

Dle letošního žebříčku Economic Freedom of the World, každoročně zveřejňovaného Liberálním institutemve spolupráci s kanadským think-tankem Fraser Institute, je Česká republika 17. nejsvobodnější zemí na světě (toto umístění ČR sdílí společně s dvěma Skandinávskými zeměmi, a sice Finskou republikou a Dánským královstvím), což je znatelné zlepšení oproti loňskému umístění na 22. místě. ČR se přitom stala svobodnější nejen v porovnání s ostatními zeměmi, ale i v absolutním vyjádření. Dodejme, že je tento index vždy sestavován s dvouletým zpožděním, a proto letošní data ve skutečnosti odpovídají roku 2021.

Index ekonomické svobody vychází z řady ukazatelů, které měří jednotlivé faktory, jakými jsou velikost vlády dané země, svoboda mezinárodního obchodu, státní regulace, nedotknutelnost vlastnických práv, nezávislost a nestrannost soudů, míra zdanění a veřejné výdaje státu. Situaci (resp. meziroční změny) v České republice vyobrazuje tabulka, v níž větší číselná hodnota odpovídá vyšší míře svobody.

Index ekonomické svobody v ČR. Zdroj: Liberální institut

Jak je z tabulky vidno, ve všech souhrnných ukazatelích kromě položky označené „zdravé peníze“ jsme se z roku na rok posunuli na vyšší úrovně. Česká republika se tak po několika letech stala opět svobodnější zemí.

Následující mapa porovnává jednotlivé země dle míry svobody měřené tímto indexem a člení je do 4 kategorií, přičemž ČR se může pyšnit umístěním v kvartilu nejvyšším.

Index ekonomické svobody napříč zeměmi celého světa. Zdroj: Fraser Institute

Pozoruhodným úkazem letoška je, že se Singapur dostal do popředí tabulky, když tamní míra svobody převýšila tu v Hongkongu, který byl několik desetiletí nepřetržitě v čele celého žebříčku. A to bylo způsobeno jak růstem svobody v Singapuru, tak rovněž poklesu svobody v Hongkongu.


Sdílet

Stáhnout v pdf