Peníze

Peníze považuji za jednu z nejdůležitějších technologií, která kdy byla vynalezena. Aspekty peněz sahají do každodenního života nás všech, a proto je velmi důležité jim porozumět. Ve svých pracích se zaměřuji primárně na filozofii peněz, jejich historii, současné fungování a možný budoucí vývoj.