ekonomie

Zrušme administrativní překážky pro přísun pracovní síly ze zahraničí, radí NERV

Článek vyšel pro Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Odkaz: https://e-news.cz/seznam-cz/ceta-zrusme-administrativni-prekazky-pro-prisun-pracovni-sily-ze-zahranici-radi-nerv/

Nedávno zveřejněný obšírný dokument Národní ekonomické rady vlády (NERV) věnující se vládním opatřením pro podporu dodatečného ekonomického růstu naší země obsahuje řadu podnětných návrhů. Jedním z nich je usnadnění vykonávání pracovní činnosti v ČR pro cizince, jímž se budeme zabývat právě v tomto článku.

Jedním ze strukturálních problémů české ekonomiky je chronicky nízká míra nezaměstnanosti. Z řad zaměstnavatelů lze cítit silnou poptávku po další pracovní síle, které je však zoufalý nedostatek. Ačkoli lednová měsíční míra nezaměstnanosti zaznamenala nezanedbatelný nárůst, když dle výpočtu MPSV dosáhla hodnoty rovných 4 %, stále se nachází na mimořádně nízkých úrovních.

Míra nezaměstnanosti. Zdroj: ČNB, ARAD (data MPSV). Pozn.: měsíční data; index k ultimu období; vyjádřeno v procentech (%)

NERV proto ve svém dokumentu dedikoval českému trhu práce celou sekci obsahující 10 konkrétních návrhů. Jedním z nich je „smart řízení pracovní síly ze zahraničí“. Jedná se ve zkratce o odstraňování nežádoucích administrativních překážek pro příchod cizinců do ČR za účelem vykonávání pracovní činnosti a zároveň o snižování neúměrných požadavků na jejich profesní výkon.  

Jmenovitě by tak mělo jít například o zjednodušení zbytečně komplikovaného a nepřehledného procesu nostrifikace diplomů a profesních osvědčení nebo snížení přílišných atestačních nároků.

Není divu, že má tento (v pořadí první) návrh NERV plnou podporu ze strany svých jednotlivých členů. Novou pracovní sílu český trh práce opravdu potřebuje. Takovéto opatření by nejen dlouhodobě podporovalo (extenzivní) ekonomický růst, nýbrž by také zvyšovalo příjmy pro státní rozpočet skrze výběr daní a zmírnilo značná rizika plynoucí z nepříznivého demografického vývoje, a to díky vyššímu výběru zdravotního a sociálního pojištění.


Sdílet

Stáhnout v pdf